Saltar al contingut Salta a la barra lateral esquerra Saltar al peu de pàgina

Transparència

Volem que la nostra gestió sigui transparent. Realitzem una memòria anual d’activitat i econòmica de la Fundació.

L’ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, estableix el nivell de subjecció de les Fundacions i Associacions declarades d’utilitat pública,  als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del Protectorat de les Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Composició dels òrgans de govern i de l’equip directiu [En construcció]

Relació nominal de les persones que ocupen els càrrecs dels òrgans de govern i directius de les entitats, d’acord amb la llei i els estatuts, amb indicació, si s’escau, de les vacants existents.

DESCARREGAR

Estats financers i memòria econòmica

Els comptes anuals tancats, sent l’exercici 2017 el de primera informació.

DESCARREGAR

Estatuts

Estatus de la Fundació Cavalcada de Reis d’Igualada F.P.

DESCARREGAR

El programa i la memòria anual d’activitats [En construcció]

Entenent com a Programa anual d’activitats, el document que conté la descripció específica de les activitats que es projecten realitzar durant l’exercici (sent l’exercici 2018 el de primera informació); i com a Memòria anual d’activitats, el document que conté les activitats i actuacions que s’han dut a terme durant l’exercici en compliment de les finalitats (sent l’exercici 2017 el de primera informació).

DESCARREGAR

BENVINGUTS!

Els Patge Faruk voldria saber la vostre edat

Els Patge Faruk voldria saber la vostre edat

Ets major de 12 anys?